Anar al contingut
 
11.gif
blancInici
   
Imprimir a/e
Nom fiscal: Museu del Suro de Palafrugell
CIF: P-6712404-J
Telèfon: 972 30 78 25
Adreça: Placeta del Museu del Suro, s/n
Població: Palafrugell
Província: Girona
CP: 17200
A/e: info[a]museudelsuro.cat (per motius de seguretat l'adreça electrònica no està enllaçada)
Propietari dels dominis: www.museudelsuro.cat - www.museudelsuro.org

Avís legal

El Museu del Suro de Palafrugell ofereix aquest web per facilitar l'accès públic a la informació de què disposa.

El Museu del Suro de Palafrugell no és responsable de l'exactitud ni l'actualització de la informació provinent d'altres persones físiques o jurídiques que consti a la pàgina web o a la qual es remeti. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda si bé caldrà atenir-se a les advertències específiques que constin per determinats documents.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del Museu del Suro de Palafrugell o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Museu del Suro de Palafrugell.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • El Museu del Suro de Palafrugell no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.
  • El Museu del Suro de Palafrugell no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat dels documents que han de publicar-se en els diaris i butlletins oficials.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
  • El Museu del Suro de Palafrugell entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se'n derivarà. L'usuari autoritza amb aquest acte al Museu del Suro de Palafrugell a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, l'autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers o tractaments d'acord amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de sembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP). L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal al Museu del Suro de Palafrugell podrà exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, d'acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà al Museu del Suro de Palafrugell.
 
Sistema Territorial MNACTEC 
Museus de la Costa Brava

 Logo XATIC

Asociación de Museos del Vino

 Institut Català del Suro

[+]
  • Augmentar tamany del text
  • Disminuir tamany del text
  • Tamany del text predeterminat